White Begonias

Oil on wood

White Begonias

Oil on wood